CHRIST IS ALL MINISTRY

KÜLDETÉS

Ébredés Magyarországon / Nemzetekben!

„Kérd tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a földkerekséget.” (Zsoltárok könyve 2:8)

 

ISTEN KIRÁLYSÁGA

 

AZ EVANGÉLIUM HIRDETÉSE – A KIRÁLYSÁG EVANGÉLIUMA

BEMUTATNI A FELTÁMADT KRISZTUST A NEMZETEK ELÖTT!

Szabadító – Gyógyító Szolgálat. Bemutatni Isten Királyságát a Szent Szellem erejével.
A Királyság az Élő Isten Erejének a bemutatása! A Szent Szellem Jézust jeleníti meg. Szent Szellem a legjobb Evangélista. Demonstrálja Isten Tekintélyét. Ő egy csodálatos Személy. Az Istenség Harmadik Személye, Aki egyenlő és egyenértékű az Atyával és a Fiúval. Az Élő Királyság nem esemény vagy konferencia, hanem Életmód.

Jézus volt a tökéletes példa számunkra, hogy milyen egy totálisan alárendelt élet az Atyának. Ő mutatta be nekünk, hogy nézett ki az a Tekintély, amit egy ember elérhet aki az Atya akaratát cselekszi. A tanítványokat arra képezte ki, hogy ebben a Hatalomban járjanak és ugyanezt a Hatalmat adta nekünk is. Ami feladatunk, felelősségünk, kiváltságunk, hogy ezt használjuk és az Ő Tekintélyében éljünk. Mi vagyunk a világ Világossága. El kell hozzuk Isten Királyságát a világ bukott királyságába.

A Szenvedély és a Kenet kiemel a középszerűségből, a vallásból. Exodus – Kivonulás a vallásból. A Krisztusban létrehozott valóságban élek. Mi vagyunk a válasz arra, hogy a világ sír és elveszett állapotban van.

Találkozz Jézussal! Tapasztald meg az Ő megnyilvánuló Jelenlétét és Erejét! Tanuld meg, megosztani Isten Szeretetét a Szent Szellem Erejével! Krisztus bennem/benned él – Ez az Ő Szellemének az ideje. Csodák a komfortzónánkon kívül történnek.

 

FELEKEZETKÖZI SZOLGÁLAT!

CHRIST IS ALL MINISTRY – FELEKEZETKÖZI SZOLGÁLAT! Mi vagyunk az ébredés!
Nem csak beszélünk róla… CSINÁLJUK! A legnagyobb, legfontosabb találkozás minden ember életben: Találkozás Krisztussal!
Ennek lehetsz részese. Tapasztald meg, hogy az emberek újjászületnek a kezed alatt, meggyógyulnak.
Láthatod az ÉLŐ ISTEN Erejét, Aki az utcán, összejöveteleken, rendezvényeken leereszkedik az emberekre.
Istent nem lehet bezárni templomokba, felekezetekbe. A szívekben akar élni! Hús – Vér templomokban!

Hirdetjük Isten Királyságát Erővel és Hatalommal. Prédikáljuk az Evangéliumot Erővel – Hatalommal. Lefegyverezzük a szellemi uralkodókat. Jézus azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa. Szabadon engedje a kötelékekben gyötrődőket és meggyógyítsa a betegeket. És nekünk is ezt a Hatalmat adta. Luk 10:19

SZENT SZELLEM KERESZTSÉG – SZABADULÁS – GYÓGYULÁS – CSODA – JÉZUS MA IS A CSODÁK ISTENE!
Gyere és tapasztald meg!

EVANGELIZÁCIÓ – menüpontban találod a következő Szolgálatokat / Rendezvényeket.

 

KÜLDETÉSÜNK VAN!

BEMUTATNI ISTEN KIRÁLYSÁGÁT ERŐVEL ÉS HATALOMMAL MAGYARORSZÁGON ÉS A NEMZETEKBEN! AZ EGYSZERŰ ENGEDELMESSÉG MEGVÁLTOZTATJA A TÖRTÉNELMET!

Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek; hogy az énbennem való hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek (ApCsel 26:18)

Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba (János 17:18)

Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket (János 20:21)

Ahogyan Ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban (1 János 4:17)

Óriási Kiváltság, Lehetőség és Felelősség, hogy Jézust képviselhetjük!
Evangelizációk – Rendezvények. Szabadító – Gyógyító Szolgálat!
Csatlakozz hozzánk!

 

EVANGELISTA SZOLGÁLAT / Somogyi Attila Evangelista

A Christ Is All Ministry egy Evangelista / Prófétai szolgálat, amelynek látása a Királyság Evangéliumának prédikálása Országos és Nemzetközi szinten, erővel és hatalommal. A szolgálat küldetése, hogy a feltámadt Krisztust bemutassuk a nemzeteknek. Azért égünk, hogy meggyújtsuk az egyének, egyházak, városok és nemzetek szívét. Az a vágyunk, hogy lássuk Isten Királyságát megnyilvánulni a földön valódi átalakulást hozva az emberek életébe. Ez a szolgálat a lelkek aratására és a nagy megbízásra született. Célunk az, hogy a Szent Szellem és Tűz új keresztségét átadjuk ennek a nemzedéknek, a következő generációnak. Küldetésünk, hogy meglássuk Isten Teljességét a Gyülekezetekben, és felvértezzük a hívőket Isten természetfeletti erejével.

Elkötelezettek vagyunk azon küldetés mellett, hogy olyan férfiak és nők nemzedékét neveljük fel, akik teljes örökségükben fognak járni, Isten Szellemének vezetése az Isten Igéjének egészséges tanítása mellett.

Tanítás. Kurzus. Átadás. Aktiválás.

 

 

PRÓFÉTAI SZOLGÁLAT / Somogyi-Rozinay Tímea

Férjemmel Budapesten élünk, 3 gyermekünk van.

Isten egy csodatevő számomra, sokszor tapasztaltam ezt meg saját életünkben és mások életében is.

2010  óta szolgálok Magyarország vezető prófétai csapatával. Szolgálatunk kiterjed a Nemzetekre is.

Az Úr különleges ajándéka számomra az álmok és látomások területe.

Nagyon fontosnak tartom a következő generáció felkészítését is ugyanerre a szolgálatra. Kötelességemnek érzem Isten szeretetét és erejét bemutatni az embereknek, és Krisztushoz vezetni őket a mindennapi életben.

Akár egyetlen prófétai kijelentés képes megváltoztatni egy egész életet…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha rendezvényre, szolgálatra szeretnél meghívni Minket, kattints erre a linkre, és töltsd ki a megjelenő űrlapot!

Arra törekszünk, hogy Lelkeket nyerjünk Jézus számára!

A legmegtisztelőbb  munka az egész világon! Istennek dolgozni!

 

“Azok, akik Isten akaratát teljesítik, felülkerekednek azokon, akik mindig csak keresik azt” – Reinhard Bonnke